Projekt

Inga utsättningskäppar eller digitala konflikter med verkligheten

I detta projekt, där vi skött digitaliseringen åt en kollega, började vi med att göra en drönarinmätning och därefter anpassa ritningarna i både höjd- och sidled efter verkliga förhållanden.

När det var klart laddade vi ner våra digitala underlag till maskinens styrsystem och därför behövdes varken utsättningskäppar eller måttband. Det var bara att schakta!

Projektering av bostäder

Detta är ett exempel på en förstudie för bostäder i Travemünde.

Vi gjorde inmätningen med drönare vilket sparar mycket tid och gör att man får med allt.

Under flygningen som tog ca 20 minuter samlade drönaren in all information om platsen, något som skulle tagit betydligt länge tid att göra traditionellt.

Trånga arbetsplatser

Vissa gånger behöver man schakta där utrymmet är begränsat.

Det är inget problem för oss då inte ens en stor grävmaskin kräver mycket plats.

 

Schakt för vatten, avlopp och dagvatten

Vissa gånger är det väldigt många ledningar som skall förläggas samtidigt när vi schaktar.

Arbete vid blöta förhållanden

Under mycket blöta förhållanden med dålig bärighet genomför vi arbetet med lätta dumpers försedda med breda twindäck.

Anläggning vid bostad

Vi kan förutom vid nybyggnation även schakta för tillbyggnader, pooler och trädgårdsarbeten. Vi utför även plattsättning.

Ser ni utsättningskäpparna vid maskinen? Detta projektet utfördes innan vi hade börjat arbeta digitalt.

Rivning

Vi utför all slags rivning. Detta är rivning av gamla dammar som ingick i ett naturvårdande vattenprojekt.

Rivning av en brandskadad stålbyggnad. Omgivningarna gjorde att vi använde en sax på en hjulburen grävmaskin.