Vi har en bredd i anläggningsbranschen!

Inmätning med drönare

Mätningar görs på hela projektet
En drönarflygning samlar in mätpunkter över hela projektet. Genom att kombinera traditionella mätmetoder med drönarteknik kan vi samla in data i våra projekt både snabbare och säkrare. Detta sparar tid och pengar och mäter in sådant man annars skulle missat eller inte trott varit möjligt att mäta.

Vad är det för fördelar med att mäta in med drönare?

Säkerheten först

Det finns många tillfällen då drönarmätningar är säkrare, till exempel när man skall mäta nära trafik. Det kan handla om både vägtrafik och järnvägstrafik. Andra risker man eliminerar med drönarmätningar kan vara rasrisk eller risk för fall från hög höjd.

Ekonomiska fördelar

Inmätning med drönare går väldigt fort och man får med otroligt många mätpunkter på väldigt kort tid. Dessutom stör en drönarmätning inte pågående arbete på marken.

Med våra massbalansberäkningar vet man redan innan arbetet påbörjas hur mycket material som skall flyttas och vart det ska. Detta gynnar både miljö och ekonomi. 

Fiber-förläggning

Vi arbetar med fiberförläggning, där vi tillhandahåller tjänsterna projektledning, kabelvisning, schakt/plöjning och inmätning. 

Mark och
anläggning

Vi utför markarbeten som husgrunder, grundläggning för industribyggnader, trädgårdsanläggning, plattsättning och rörläggning.

Vatten och avlopp

Vi är diplomerade att anlägga enskilda avlopp där vi även kan sköta projektering och ansökan.

Rivning

Vi utför rivningar av många olika slag, allt från friggebodar och bostäder till industribyggnader och stora betongkonstruktioner.