Vi har en bredd i anläggningsbranschen!

Mark och anläggning

Vi har stor erfarenhet av markarbeten i samband med byggnation av bostäder.

I mark och anläggnings projekt tillhandahåller vi projektledning samt mät och rittjänster om man önskar. 

Vi schaktar också för tillbyggnader, pooler och anlägger er trädgård med plattsättning och plantering.

 

Vatten och avlopp

Vi arbetar ofta med att schakta och förlägga vatten, spill samt dagvatten system i både stora och små projekt.

Vi har stor erfarenhet av samt är diplomerade att anlägga enskilda avlopp då vi erbjuder tjänsten projektering och ansökan hos miljöförvaltningen, så ni slipper en massa pappersarbete. 

Rivning och återvinning

Vi utför rivningar av många olika slag, allt från friggebodar och bostäder till industribyggnader och stora betongkonstruktioner. Vi använder oss av hydraul hammare, betongsax och crhusher samt sorteringsgrip. Vi har mycket bra samarbete vad det gäller att återvinna och sortera rivningsmaterialet på ett hållbart och miljövänligt sätt. På bilden till vänster river vi en brandskadad stålbyggnad. Omgivningarna gjorde att vi använde en sax på en hjulburen grävmaskin.

Fiberarbeten

Vi arbetar med fiberförläggning, där vi tillhandahåller tjänsterna projektledning, kabelvisning, schakt/plöjning och inmätning.